VI HJELPER 
DEG UT AV GJELDSKRISA

Vi er en profesjonell gjeldsmegler som hjelper helt vanlige folk med å betjene gjelden sin. Vi forbedrer en vanskelig situasjon og gjør deg som har havnet i denne situasjon i stand til å betale regningene.
Kontakt oss
Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med forskjellige gjeldsproblemer.

Hva kan vi gjøre for deg?

Gjeldsordning
Gjeldsrådgiver
Gjeldsproblemer
Gjeldssanering
Inkassokrav
Nedbetalings-
ordning

Gjeldsordning

Hvis det er vanskelig å komme fram til en gjeldsordning med kreditorer, ser vi på muligheten for å komme under en offentlig gjeldsordning, som er lovfestet i Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning, eller gjeldsordningsloven. Denne loven skal sikre at du har til livsopphold, og at kreditorene får en rimelig fordeling av det du har muligheten til å betale. I loven er det er spesifisert hvilke vilkår som må oppfylles for å komme under en gjeldsordning. Etter en offentlig gjeldsordning er du i all hovedsak gjeldfri og uten betalingsanmerkninger.

Har du problemer med avbetalinger og regninger, vil en gjeldsordning gjøre hverdagen lettere for deg. Vi sier ikke at livet underveis i en gjeldsordning er luksuriøs, men du vil som våre tidligere klienter få kontroll på både puls og nattesøvn. Det i seg selv har ofte en langt høyere verdi enn et luksuriøst liv. En gjeldsordning hjelper deg å lage orden i kaoset og samtidig få oversikt over utbetalingene dine. Underveis i vår fartstid har vi fått mange tilbakemeldinger på at gjeldsordning var en lærerik fase hvor oversikten over økonomien gir et bedre grunnlag til å ta de rette økonomiske beslutningene i fremtiden. På den måten å unngå liknende situasjoner igjen.

Vårt formål er å få deg under en gjeldsordning som gir deg mindre økonomiske bekymringer. Det viktigeste for oss er at du får en levelig økonomi.
s

Gjeldsrådgiver

En gjeldsrådgiver foretar en analyse av din økonomi. Dette innebærer en gjennomgang av din gjeld, inntekt og eventuelle inkassosaker. Sammen ser vi på hvilke tiltak som er realistiske å gjennomføre. Selve rådgivningen, går ut på veiledning, tips, lover og rettigheter. Vi forteller deg hva du bør gjøre, hvem du bør henvende deg til og hvilke søknadsskjema som eventuelt må fylles ut. Selve prosessen kan du gjøre selv.

Hvis du synes dette virker tungt og uoverkommelig, hjelper vi deg med hele prosessen. Dette innbefatter alt fra å forhandle fram en gjeldsordning, til å følge opp nedbetalingsplaner. Når man har kommet frem til en gjeldsordning med kreditorene er det særdeles viktig at man holder sine løfter og forpliktelser. 

Dersom man ikke betaler i tide etter gjeldsordningens rammer, risikerer man at gjeldsordningen annulleres. Vi i Debito sørger for at du holder dine løfter til dine kreditorer, slik at du en dag er helt gjeldfri. Kontakt oss for mer informasjon dersom du ønsker en økonomisk rådgiver vedrørende gjeldsproblemer.

Gjeldsproblemer

Vi i Debito har erfart det meste innen gjeldsproblemer, og vi bruker vår kompetanse til å hjelpe andre ut av tilsvarende gjeldsproblemer. Vi vet at det ofte er tøft nok og bare å innse at man må ta et oppgjør. Det er mange regler, og det er ofte nye ting du må sette deg inn i for å kunne ta de rette beslutningene. Det er i mange tilfeller enklere å løse gjeldsproblemer sammen med en profesjonell rådgiver og fagperson med årevis med erfaring, enn å måtte bekjempe gjeldsproblemer på egenhånd. Dialog med kreditorer er et ultimatum for å kunne løse alvorlige gjeldsproblemer, og det er her vår kompetanse og erfaring vil være til stor hjelp. 

Vår rolle som gjeldsmegler er å finne en betalingsordning som passer kreditorene samtidig som du alltids vil ha igjen penger til livsopphold. Når man har kommet frem til en gjeldsordning med kreditorene er det særdeles viktig at man holder sine løfter og forpliktelser. Dersom man ikke betaler i tide etter gjeldsordningens rammer, risikerer man at gjeldsordningen annulleres. Derfor kan man ikke gå i samme felle som mange gjør, nemlig å tro at man er i mål når gjeldsordningen innvilges. Sannheten er at det er da din nye hverdag begynner. Du blir kvitt dine gjeldsproblemer, men du må leve sparsommelig.  

Vi i Debito sørger for at du holder dine løfter til dine kreditorer, slik at du en dag er helt gjeldfri. Vi forstår at du er i en ukjent situasjon og vi vet av erfaring hvor mørk hverdagen ser ut i slike perioder. Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss i Debito dersom du har gjeldsproblemer. Hos oss er du hjertelig velkommen for en uforpliktende prat. Du vil komme i kontakt med en rådgiver med lang erfaring og som vet hvordan du kommer deg ut av gjeldsproblemene.

Gjeldssanering

Gjeldssanering er en gjeldsordning som tar sikte på å ettergi deler av din gjeld. For å redusere gjelden, ser vi på de midler du har til rådighet, og forsøker å komme fram til en gjeldsordning med dem du skylder penger. For at kreditorer skal gå med på gjeldssanering, eller ettergivelse av gjeld, er det nødvendig å ha noen forhandlingskort på bordet. Vi vet at dette er en ukjent situasjon for de fleste. Det er tross alt ikke hver dag man havner i alvorlige gjeldsproblemer. Som om ikke gjeldsproblemene i seg selv er nok, er det mange regler og det er mye nye ting man må ta stilling til i en slik situasjon. Derfor tar vi forhandlingene med dine kreditorer, for å komme fram til en god gjeldsordning. På den måten kan du være sikker på at din sak får oppfølging fra erfarne rådgivere. Dette øker sannsynligheten for å komme enklere i mål med å få godkjent en gjeldssanering.

I noen situasjoner kan de som du skylder penger gå med på å redusere gjelden. Dette kaller vi gjeldssletting eller gjeldssanering. Kreditorene vil ikke uten videre gå med på en gjeldssanering. Gjeldssanering eller gjeldssletting er bare mulig dersom du klarer å innbetale et avtalt kontantbeløp.

   -   Du MÅ skaffe til veie et beløp som vi kan betale til kreditorene
   -   Vi vurderer ut ifra dette beløpet hvor mye vi kan tilby kreditorene i dag 
   -   Dersom kreditorene aksepterer, innfrir du deler av lånet, og restgjelden slettes.

Dette er et kontantbeløp som må være i forhold til det totale kravet. Disse pengene må du skaffe til veie ved å låne for eksempel av familie og venner. Ut ifra dette beløpet går vi ut til hver av dine kreditorer og tilbyr et beløp som er vesentlig lavere enn totalbeløpet.

Kreditorene syntes det er bedre å få tilbake noe i dag, enn risikoen ved at du kanskje ikke klarer å betale ned gjelden over mange år. Det betyr at en gjeldssanering, eller sletting av deler av gjeld kan være realistisk.

Inkassokrav

Det er en ting som er viktigere enn andre dersom du ønsker å bli kvitt dine inkassokrav, og det er dialog. Når du mottar inkassokrav, er ikke dette lenger kreditoren du skylder penger, men et inkassobyrå. Det er allment kjent at gebyrer og renter hos inkassoselskapene er urimelige høye, derfor er det enda viktigere at man er åpen om sin økonomiske situasjon.

En av årsakene til at økonomiske problemer er et av de verste, er fordi det preger flere aspekter ved et menneskes liv. Selvfølelsen over tid styrkes sjelden når man drukner i inkassokrav.

Derfor ønsker vi i Debito å være din økonomiske rådgiver slik at du kan få orden på ditt liv. Samtidig er vi en gjeldsrådgiver som fungerer som din stemme i forhandlingene med inkassobyråene, slik at du vil sitte igjen med en nedbetalingsplan, som vil fungere for inkassobyrået, men også for deg og ditt liv. I det man har kommet frem til en nedbetalingsplan på tidligere inkassokrav, er det viktig at man er lojal mot de løftene man avla under gjeldsforhandlingene. Selv om man er kvitt inkassokravene, er det på mange måter her kampen mot gjeldsproblemene begynner.

Som klient hos oss i Debito skal du aldri stå alene i tiden etter at gjeldsforhandlingene er ferdig. Vi vet av erfaring hvor vanskelig det kan være å forandre sin luksuriøse livsstil med sunnere og mer balanserte økonomiske rammer. Skal man unngå fremtidige inkassokrav, må man vende seg til å være mer sparsommelig.

Nedbetalingsordning

Dette er en gjeldsordning som tar sikte på å forhandle frem en lavere månedlig utbetaling til dine kreditorer. Sammen ser vi på hva du har mulighet til å betale, mens vi tar kontakt med kreditorene for å forhandle fram en gjeldsordning. Denne betalingslettelsen kan være nok til at du får en romsligere økonomi. En nedbetalingsordning går ut på at vi forhandler fram en overkommelig nedbetalingsplan for deg. Vi kontakter dine kreditorer for å forespeile en realistisk plan for betaling av renter og avdrag.

Gjelden blir ikke mindre, – det er nedbetalingstiden som strekkes. Det betyr lavere månedlig utbetaling for deg, og dermed romsligere økonomi. Denne betalingslettelsen kan være nok til å gjøre det levelig igjen. I enkelte tilfeller kan det også være nødvendig med en betalingsutsettelse for å gi deg et pusterom. Noen kreditorer kan også i visse tilfeller gå med på rentefritak for en periode. Statens Lånekasse er et eksempel på dette. Nedbetalingsordning og betalingsutsettelseer ofte forhandlinger som en gruer seg til. Vi hjelper deg med å få den beste løsningen for deg. Vi hjelper deg også gjennom papirmølla.
  -  Sammen vurderer vi hva du klarer å betale
  -  Vi kontakter kreditorer, og forhandler frem en nedbetalingsplan
  -  Betalingslettelse gir deg romsligere økonomi

Få tilbake kontroll

Vi i Debito har erfart det meste innen gjeldsproblemer, og vi bruker vår kompetanse til å hjelpe andre ut av tilsvarende problemer. Vi vet at det ofte er tøft nok, bare å innse at man må ta et oppgjør. Det er mange regler, og det er ofte nye ting du må sette deg inn i for å kunne fatte de rette beslutningene. Det er i mange tilfeller enklere å løse gjeldsproblemer sammen med en profesjonell rådgiver og fagperson, som har årevis med erfaring, enn å måtte bekjempe gjeldsproblemer på egen hånd. Dialog med kreditorer er et ultimatum for å kunne løse alvorlige gjeldsproblemer, det er her vår kompetanse og erfaring vil være til stor hjelp.

Vi vil gjerne hjelpe

+47 90 03 56 56
Nedre Slottsgate 23