Loading...
Bølger

ALLE KAN GJØRE FEIL OG DET ER IKKE FOR SENT Å VISE AT MAN ER KAPABEL TIL Å BETALE REGNINGER.

VI HJELPER DEG UT AV GJELDSKRISA

Vi er en profesjonell gjeldsmegler som hjelper helt vanlige folk med å betjene gjelden sin. Vi forbedrer en vanskelig situasjon og gjør deg som har havnet i denne situasjon i stand til å betale regningene.

Har du gjeldsproblemer hjelper vi til med fleksible løsninger som en gjeldsordning eller en gjeldssanering.

Kontakt en gjeldsrådgiver i dag

Fri konsultasjon!

Dette kan vi mye om

HAR DU MISTET KONTROLL OVER GJELDEN DIN KAN VI HJELPE DEG MED Å LØSE DEN!

FORHANDLE FREM EN NEDBETALINGSPLAN.

Vi trenger i alle tilfeller en oversikt hvilke kreditorer du har gjeld til. Hvis alt eller noe har gått til inkasso og du muligens ikke har oversikt over alt kan vi hjelpe deg med å fremskaffe en oversikt over alle inkassosaker.

Så snart vi har fått en total oversikt over gjelda vil vi informere deg om dette.Deretter kan vi – hvis du ønsker – forhandle frem en langsiktig nedbetalingsavtale med alle kreditorene.

GJELDSSANERING

Hvis du har eller kan fremskaffe et større kontantbeløp kan vi hjelpe deg med å forhandle med kreditorene for å få reduksjon av beløpet.

OFFENTLIG GJELDSORDNING

Private personer – lønnede eller trygdede – som har så mye gjeld at de ikke i løpet av de nærmeste årene ikke har mulighet til å betale sin gjeld kan få hjelp til å søke om gjeldsordning som til sist blir behandlet av den lokale Namsmann/Tingrett som tilsist kan godkjenne søknaden. En normal er at en får innvilget en ordning over 5 år og når perioden er avsluttet vil ALL GJELD BLI SLETTET uansett hva du har innbetalt i perioden.

Ta kontakt i dag

KONTAKT OSS

Snakk med en gjeldsrådgiver i dag. Fri konsultasjon!

Adresse

Nedre Slottsgate 23,
0157 Oslo

 

Ring oss

+47 90 03 56 56

 

Epost

post@debito.no

Fyll ut skjemaet

innebygget kart

Debito 2018 - By Otero