Nedbetalingsordning

Dette er en gjeldsordning som tar sikte på å forhandle frem en lavere månedlig utbetaling til dine kreditorer. Sammen ser vi på hva du har mulighet til å betale, mens vi tar kontakt med kreditorene for å forhandle fram en gjeldsordning. Denne betalingslettelsen kan være nok til at du får en romsligere økonomi.

En nedbetalingsordning går ut på at vi forhandler fram en overkommelig nedbetalingsplan for deg. Vi kontakter dine kreditorer for å forespeile en realistisk plan for betaling av renter og avdrag.

Gjelden blir ikke mindre, – det er nedbetalingstiden som strekkes. Det betyr lavere månedlig utbetaling for deg, og dermed romsligere økonomi. Denne betalingslettelsen kan være nok til å gjøre det levelig igjen.

I enkelte tilfeller kan det også være nødvendig med en betalingsutsettelse for å gi deg et pusterom. Noen kreditorer kan også i visse tilfeller gå med på rentefritak for en periode. Statens Lånekasse er et eksempel på dette. Nedbetalingsordning og betalingsutsettelse er ofte forhandlinger som en gruer seg til. Vi hjelper deg med å få den beste løsningen for deg. Vi hjelper deg også gjennom papirmølla.