Inkassokrav

Bli kvitt dine inkassokrav!

Det er en ting som er viktigere enn andre dersom du ønsker å bli kvitt dine inkassokrav, dialog. Når du mottar inkassokrav, er ikke dette lenger kreditoren du skylder penger, men et inkassobyrå. Det er allmen kjent at gebyrer og renter hos inkassoselskapene er urimelige høye, derfor er det enda viktigere at man er åpen om sin økonomiske situasjon.

Et liv med inkassokrav forstyrrer livsgleden. Tiden etter stormen av inkassokrav

En av årsakene til at økonomiske problemer er et av de verste, er fordi det preger flere aspekter ved et menneskes liv. Selvfølelsen over tid styrkes sjelden når man drukner i inkassokrav.

Derfor ønsker vi i Debito å være din økonomiske rådgiver slik at du kan få orden på ditt liv. Samtidig er vi en gjeldsrådgiver som fungerer som din stemme i forhandlingene med inkassobyråene, slik at du vil sitte igjen med en nedbetalingsplan, som vil fungere for inkassobyrået, men også for deg og ditt liv.

I det man har kommet frem til en nedbetalingsplan på tidligere inkassokrav, er det viktig at man er lojal mot de løftene man avla under gjeldsforhandlingene. Selv om man er kvitt inkassokravene, er det på mange måter her kampen mot gjeldsproblemene begynner.

Som klient hos oss i Debito skal du aldri stå alene i tiden etter at gjeldsforhandlingene er ferdig. Vi vet av erfaring hvor vanskelig det kan være å forandre sin luksuriøse livsstil med sunnere og mer balanserte økonomiske rammer. Skal man unngå fremtidige inkassokrav, må man vende seg til å være mer sparsommelig.