Våre gjeldsrådgivere kan hjelpe deg på veien

Avbetalinger og renter utgjør en stor andel av budsjettet. Snøballen ruller, og pengeproblemene gir uro og søvnproblemer. En gjeldsrådgiver kan stoppe snøballen og hjelp deg med å minimere problemene. Vi kjenner godt til lovverket og dine rettigheter. Det er derfor både lurt og kostnadsbesparende å kontakte en gjeldsrådgiver. Grunnen til at du har kommet i gjeldsproblemer kan være mange, men vi vil ikke fokusere så mye på det. Som din gjeldsrådgiver er vi løsningsorienterte.

Hva skjer hos en gjeldsrådgiver?

En gjeldsrådgiver ser på muligheter for gjeldsforhandling.

En gjeldsrådgiver foretar en analyse av din økonomi. Dette innebærer en gjennomgang av din gjeld, inntekt og eventuelle inkassosaker. Sammen ser vi på hvilke tiltak som er realistiske å gjennomføre. Selve rådgivningen, går ut på veiledning, tips, lover og rettigheter. Vi forteller deg hva du bør gjøre, hvem du bør henvende deg til og hvilke søknadsskjema som eventuelt må fylles ut. Selve prosessen kan du gjøre selv.

Hvis du syntes dette virker tungt og uoverkommelig, hjelper vi deg med hele prosessen. Dette innbefatter alt fra å forhandle fram en gjeldsordning, til å følge opp nedbetalingplaner.

Når man har kommet frem til en gjeldsordning med kreditorene er det særdeles viktig at man holder sine løfter og forpliktelser. Dersom man ikke betaler i tide etter gjeldsordningens rammer, risikerer man at gjeldsordningen annulleres. Vi i Debito sørger for at du holder dine løfter til dine kreditorer, slik at du en dag er helt gjeldfri.

Kontakt oss for mer informasjon dersom du ønsker en økonomisk rådgiver vedrørende gjeldsproblemer.

En gjeldsrådgiver kan ta gjeldsforhandlingene med kreditorer.

Gjeldsrådgivning – muligheten for å komme under en offentlig gjeldsordning

Det kan være vanskelig å ta telefonen som kan lette tilværelsen. Vi kjenner bransjen, og vet hvem vi bør kontakte for forhandling. I tillegg til gjeldsrådgivning kan vi altså også være din gjeldsmegler. Et fortrinn er at det ofte blir det tatt seriøst at en tredjepart tar kontakt.

Vi har lang erfaring fra bank, finans, gjeldsmegling, inkasso og gjeldsrådgivning. Med oss som din gjeldsmegler, blir du godt kjent med dine rettigheter og muligheter.

Resultatet av en gjeldsrådgivning kan av og til være at en offentlig gjeldsordning er det mest realistiske. Gjeldsordningens formål er å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi.

En gjeldsrådgiver ser på din mulighet til å komme under denne gjeldsordningen, og hjelper deg med papirarbeidet.