Gjeldsordning

Vi hjelper deg med en gjeldsordning du kan leve med.

Hvis det er vanskelig å komme fram til en gjeldsordning med kreditorer, ser vi på muligheten for å komme under en offentlig gjeldsordning, som er lovfestet i Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning, eller gjeldsordningsloven. Denne loven skal sikre at du har til livsopphold, og at kreditorene får en rimelig fordeling av det du har muligheten til å betale. I loven er det er spesifisert hvilke vilkår som må oppfylles for å komme under en gjeldsordning. Etter en offentlig gjeldsordning er du i all hovedsak gjeldfri og uten betalingsanmerkninger.

Har du problemer med avbetalinger og regninger, vil en gjeldsordning gjøre hverdagen lettere for deg. Vi sier ikke at livet underveis i en gjeldsordning er luksuriøs, men du vil som våre tidligere klienter få kontroll på både puls og nattesøvn. Det i seg selv har ofte en langt høyere verdi enn et luksuriøst liv.
En gjeldsordning hjelper deg å lage orden i kaoset og samtidig få oversikt over utbetalingene dine. Underveis av vår fartstid har vi fått mange tilbakemeldinger på at gjeldsordning var en lærerik fase hvor oversikten over økonomien gir et bedre grunnlagt til å ta de rette økonomiske beslutningene i
fremtiden. På den måten å unngå liknende situasjoner igjen.

Vårt formål er å få deg under en gjeldsordning som gir deg mindre økonomiske bekymringer. Det viktigeste for oss er at du får en levelig økonomi.

Hvem kan få gjeldsordning?

Offentlig og tvungen gjeldsordning

I utgangspunktet kan alle få en gjeldsordning. Men et felles kriterie er at man er ute av stand til å betjene sin gjeld over tid.

Gjeldsordning innvilges uavhengig inntektsklasse man tilhører. Dette betyr at gjeldsordning også er tillat for personer som har trygd (IKKE FOR SELVSTENDIGE NÆRINGSDRIVENDE). For å kunne få innvilget en gjeldsordning, er man pliktig til å dokumentere tidligere forsøk på å oppnå en
gjeldsforhandling med kreditorene.

Det som er viktig å huske på er at man ikke kan få en gjeldsordning mer enn én gang. Det er derfor det kan være smart å benytte seg av fagpersoner med erfaring på dette området. Vi kan gi deg profesjonell rådgivning rundt gjeldsordning. Vi har lang erfaring med å gjøre de korrekte valgene i
forkant og underveis av prosessen for gjeldsordning. Og vet hvordan sakene for gjeldsordning fungerer fra A-Å. Vår saksbehandling er kort og du vil få rask og effektiv oppfølging av oss i Debito.

Ta gjerne en kikk på Gjeldsordningsloven her. Her finner du lovverket for deg som har behov for gjeldsordning.

Hvis det er vanskelig å komme fram til en gjeldsordning med kreditorer ser vi på muligheten for å komme under en offentlig gjeldsordning, som er lovfestet i Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning, eller gjeldsordningsloven.

Denne loven skal sikre at du har til livsopphold, og at kreditorene får en rimelig fordeling av det du har muligheten til å betale. I loven er det er spesifisert hvilke vilkår som må oppfylles for å komme under en gjeldsordning.

Etter en offentlig gjeldsordning er du i all hovedsak gjeldfri og uten betalingsanmerkninger.

Du trenger ikke å kjempe denne kampen for gjeldsordning alene. Dette er ofte en tøff prosedyre når man har nok med gjeldsproblemene. Alle henvendelser betraktes som uforpliktende, på den måten kan du drøfte din sak og problemer med oss. Samtidig som vi sammen får oversikt over situasjonen, men også hvordan vi skal gå frem for å innfri kravene for gjeldsordning.