Gjeldsanering og gjeldssletting

Gjeldssanering er en gjeldsordning som tar sikte på å ettergi deler av din gjeld. For å redusere gjelden, ser vi på de midler du har til rådighet, og forsøker å komme fram til en gjeldsordning med dem du skylder penger. For at kreditorer skal gå med på gjeldssanering, eller ettergivelse av gjeld, er det
nødvendig å ha noen forhandlingskort på bordet. Vi vet at dette er en ukjent situasjon for de fleste. Det er trossalt ikke hver dag man havner i alvorlige gjeldsproblemer. Som om ikke gjeldsproblemene i seg selv er nok, er det mange regler og det er mye nye ting man må ta stilling til i en slik situasjon.

Derfor tar vi forhandlingene med dine kreditorer, for å komme fram til en god gjeldsordning. På den måten kan du være sikker på at din sak får oppfølging fra erfarne rådgivere. Dette øker sannsynligheten for å komme enklere i mål med å få godkjent en gjeldssanering.

I noen situasjoner kan de som du skylder penger til gå med på å redusere gjelden. Dette kaller vi gjeldssletting eller gjeldssanering. Kreditorene vil ikke uten videre gå med på en gjeldssanering. Gjeldssanering eller gjeldssletting er bare mulig dersom du klarer å innbetale et avtalt kontantbeløp.

Dette er et kontantbeløp som må være i forhold til det totale kravet. Disse pengene må du skaffe til veie ved å låne for eksempel av familie og venner. Ut ifra dette beløpet går vi ut til hver av dine kreditorer og tilbyr et beløp som er vesentlig lavere enn totalbeløpet.

Kreditorene syntes det er bedre å få tilbake noe i dag, enn risikoen ved at du kanskje ikke klarer å betale ned gjelden over mange år. Det betyr at en gjeldssanering, eller sletting av deler av gjeld kan være realistisk.

VI FORHANDLER MED DINE KREDITORER

For å få gjeldssanering eller gjeldssletting, må man forhandle fram dette med kreditorene. Vi vil vurdere din unike situasjon, før vi forhandler fram en avtale om gjeldssanering. Uansett må det beløpe vi tilbyr stå i forhold til totalbeløpet.
På ny gjeld som er 1-3 år gamle, er det vanskelig å få til gjeldssanering av noen særlig grad. Ved gamle krav, vil gjelden derimot kunne reduseres betraktelig ved innbetaling av et kontantbeløp.

Ellers er det vanligst med gjeldssletting eller gjeldssanering når en periode med offentlig gjeldsordning er over. Da er du i all hovedsak gjeldfri, og gjelden er slettet.

Om du ønsker mer informasjon om gjeldssanering eller hvordan vi i Debito kan bistå deg, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Alle henvendelser er uforpliktende når vi vet at det er viktig for deg å kunne legge frem dine problemer på en redelig måte. Av erfaring får du enklere oversikt over hva du må gjøre bare med en rask samtale.

På ny gjeld som er 1-3 år gamle, er det vanskelig å få til gjeldsanering av noen særlig grad. Ved gamle krav, vil gjelden derimot kunne reduseres betraktelig ved innbetaling av et kontantbeløp.

Ellers er det vanligst med gjeldssletting eller gjeldssanering når en periode med offentlig gjeldsordning er over. Da er du i all hovedsak gjeldsfri, og gjelden er slettet.