Loading...

Forfatter: Din gjeldsmegler

Bølger

Inkassokrav

Bli kvitt dine inkassokrav!

Det er en ting som er viktigere enn andre dersom du ønsker å bli kvitt dine inkassokrav, dialog. Når du mottar inkassokrav, er ikke dette lenger kreditoren du skylder penger, men et inkassobyrå. Det er allmen kjent at gebyrer og renter hos inkassoselskapene er urimelige høye, derfor er det enda viktigere at man er åpen om sin økonomiske situasjon.

Et liv med inkassokrav forstyrrer livsgleden. Tiden etter stormen av inkassokrav

En av årsakene til at økonomiske problemer er et av de verste, er fordi det preger flere aspekter ved et menneskes liv. Selvfølelsen over tid styrkes sjelden når man drukner i inkassokrav.

Derfor ønsker vi i Debito å være din økonomiske rådgiver slik at du kan få orden på ditt liv. Samtidig er vi en gjeldsrådgiver som fungerer som din stemme i forhandlingene med inkassobyråene, slik at du vil sitte igjen med en nedbetalingsplan, som vil fungere for inkassobyrået, men også for deg og ditt liv.

I det man har kommet frem til en nedbetalingsplan på tidligere inkassokrav, er det viktig at man er lojal mot de løftene man avla under gjeldsforhandlingene. Selv om man er kvitt inkassokravene, er det på mange måter her kampen mot gjeldsproblemene begynner.

Som klient hos oss i Debito skal du aldri stå alene i tiden etter at gjeldsforhandlingene er ferdig. Vi vet av erfaring hvor vanskelig det kan være å forandre sin luksuriøse livsstil med sunnere og mer balanserte økonomiske rammer. Skal man unngå fremtidige inkassokrav, må man vende seg til å være mer sparsommelig.

Røde blomsterfibre

Gjeldsordning

Vi hjelper deg med en gjeldsordning du kan leve med.

Hvis det er vanskelig å komme fram til en gjeldsordning med kreditorer, ser vi på muligheten for å komme under en offentlig gjeldsordning, som er lovfestet i Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning, eller gjeldsordningsloven. Denne loven skal sikre at du har til livsopphold, og at kreditorene får en rimelig fordeling av det du har muligheten til å betale. I loven er det er spesifisert hvilke vilkår som må oppfylles for å komme under en gjeldsordning. Etter en offentlig gjeldsordning er du i all hovedsak gjeldfri og uten betalingsanmerkninger.

Har du problemer med avbetalinger og regninger, vil en gjeldsordning gjøre hverdagen lettere for deg. Vi sier ikke at livet underveis i en gjeldsordning er luksuriøs, men du vil som våre tidligere klienter få kontroll på både puls og nattesøvn. Det i seg selv har ofte en langt høyere verdi enn et luksuriøst liv.
En gjeldsordning hjelper deg å lage orden i kaoset og samtidig få oversikt over utbetalingene dine. Underveis av vår fartstid har vi fått mange tilbakemeldinger på at gjeldsordning var en lærerik fase hvor oversikten over økonomien gir et bedre grunnlagt til å ta de rette økonomiske beslutningene i
fremtiden. På den måten å unngå liknende situasjoner igjen.

Vårt formål er å få deg under en gjeldsordning som gir deg mindre økonomiske bekymringer. Det viktigeste for oss er at du får en levelig økonomi.

Hvem kan få gjeldsordning?

Offentlig og tvungen gjeldsordning

I utgangspunktet kan alle få en gjeldsordning. Men et felles kriterie er at man er ute av stand til å betjene sin gjeld over tid.

Gjeldsordning innvilges uavhengig inntektsklasse man tilhører. Dette betyr at gjeldsordning også er tillat for personer som har trygd (IKKE FOR SELVSTENDIGE NÆRINGSDRIVENDE). For å kunne få innvilget en gjeldsordning, er man pliktig til å dokumentere tidligere forsøk på å oppnå en
gjeldsforhandling med kreditorene.

Det som er viktig å huske på er at man ikke kan få en gjeldsordning mer enn én gang. Det er derfor det kan være smart å benytte seg av fagpersoner med erfaring på dette området. Vi kan gi deg profesjonell rådgivning rundt gjeldsordning. Vi har lang erfaring med å gjøre de korrekte valgene i
forkant og underveis av prosessen for gjeldsordning. Og vet hvordan sakene for gjeldsordning fungerer fra A-Å. Vår saksbehandling er kort og du vil få rask og effektiv oppfølging av oss i Debito.

Ta gjerne en kikk på Gjeldsordningsloven her. Her finner du lovverket for deg som har behov for gjeldsordning.

Hvis det er vanskelig å komme fram til en gjeldsordning med kreditorer ser vi på muligheten for å komme under en offentlig gjeldsordning, som er lovfestet i Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning, eller gjeldsordningsloven.

Denne loven skal sikre at du har til livsopphold, og at kreditorene får en rimelig fordeling av det du har muligheten til å betale. I loven er det er spesifisert hvilke vilkår som må oppfylles for å komme under en gjeldsordning.

Etter en offentlig gjeldsordning er du i all hovedsak gjeldfri og uten betalingsanmerkninger.

Du trenger ikke å kjempe denne kampen for gjeldsordning alene. Dette er ofte en tøff prosedyre når man har nok med gjeldsproblemene. Alle henvendelser betraktes som uforpliktende, på den måten kan du drøfte din sak og problemer med oss. Samtidig som vi sammen får oversikt over situasjonen, men også hvordan vi skal gå frem for å innfri kravene for gjeldsordning.

Fjelltopper med snø

Gjeldsanering

Gjeldsanering og gjeldssletting

Gjeldssanering er en gjeldsordning som tar sikte på å ettergi deler av din gjeld. For å redusere gjelden, ser vi på de midler du har til rådighet, og forsøker å komme fram til en gjeldsordning med dem du skylder penger. For at kreditorer skal gå med på gjeldssanering, eller ettergivelse av gjeld, er det
nødvendig å ha noen forhandlingskort på bordet. Vi vet at dette er en ukjent situasjon for de fleste. Det er trossalt ikke hver dag man havner i alvorlige gjeldsproblemer. Som om ikke gjeldsproblemene i seg selv er nok, er det mange regler og det er mye nye ting man må ta stilling til i en slik situasjon.

Derfor tar vi forhandlingene med dine kreditorer, for å komme fram til en god gjeldsordning. På den måten kan du være sikker på at din sak får oppfølging fra erfarne rådgivere. Dette øker sannsynligheten for å komme enklere i mål med å få godkjent en gjeldssanering.

I noen situasjoner kan de som du skylder penger til gå med på å redusere gjelden. Dette kaller vi gjeldssletting eller gjeldssanering. Kreditorene vil ikke uten videre gå med på en gjeldssanering. Gjeldssanering eller gjeldssletting er bare mulig dersom du klarer å innbetale et avtalt kontantbeløp.

  • Du MÅ skaffe til veie et beløp som vi kan betale til kreditorene
  • Vi vurderer utifra dette beløpet hvor mye vi kan tilby kreditorene idag
  • Dersom kreditorene aksepterer, innfrir du deler av lånet, og restgjelden slettes

Dette er et kontantbeløp som må være i forhold til det totale kravet. Disse pengene må du skaffe til veie ved å låne for eksempel av familie og venner. Ut ifra dette beløpet går vi ut til hver av dine kreditorer og tilbyr et beløp som er vesentlig lavere enn totalbeløpet.

Kreditorene syntes det er bedre å få tilbake noe i dag, enn risikoen ved at du kanskje ikke klarer å betale ned gjelden over mange år. Det betyr at en gjeldssanering, eller sletting av deler av gjeld kan være realistisk.

VI FORHANDLER MED DINE KREDITORER

For å få gjeldssanering eller gjeldssletting, må man forhandle fram dette med kreditorene. Vi vil vurdere din unike situasjon, før vi forhandler fram en avtale om gjeldssanering. Uansett må det beløpe vi tilbyr stå i forhold til totalbeløpet.
På ny gjeld som er 1-3 år gamle, er det vanskelig å få til gjeldssanering av noen særlig grad. Ved gamle krav, vil gjelden derimot kunne reduseres betraktelig ved innbetaling av et kontantbeløp.

Ellers er det vanligst med gjeldssletting eller gjeldssanering når en periode med offentlig gjeldsordning er over. Da er du i all hovedsak gjeldfri, og gjelden er slettet.

Om du ønsker mer informasjon om gjeldssanering eller hvordan vi i Debito kan bistå deg, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Alle henvendelser er uforpliktende når vi vet at det er viktig for deg å kunne legge frem dine problemer på en redelig måte. Av erfaring får du enklere oversikt over hva du må gjøre bare med en rask samtale.

På ny gjeld som er 1-3 år gamle, er det vanskelig å få til gjeldsanering av noen særlig grad. Ved gamle krav, vil gjelden derimot kunne reduseres betraktelig ved innbetaling av et kontantbeløp.

Ellers er det vanligst med gjeldssletting eller gjeldssanering når en periode med offentlig gjeldsordning er over. Da er du i all hovedsak gjeldsfri, og gjelden er slettet.

Ørken

Nedbetalingsordning

Nedbetalingsordning for å komme ut av en gjeldskrise

Dette er en gjeldsordning som tar sikte på å forhandle frem en lavere månedlig utbetaling til dine kreditorer. Sammen ser vi på hva du har mulighet til å betale, mens vi tar kontakt med kreditorene for å forhandle fram en gjeldsordning. Denne betalingslettelsen kan være nok til at du får en romsligere økonomi.

En nedbetalingsordning går ut på at vi forhandler fram en overkommelig nedbetalingsplan for deg. Vi kontakter dine kreditorer for å forespeile en realistisk plan for betaling av renter og avdrag.

Gjelden blir ikke mindre, – det er nedbetalingstiden som strekkes. Det betyr lavere månedlig utbetaling for deg, og dermed romsligere økonomi. Denne betalingslettelsen kan være nok til å gjøre det levelig igjen.

I enkelte tilfeller kan det også være nødvendig med en betalingsutsettelse for å gi deg et pusterom. Noen kreditorer kan også i visse tilfeller gå med på rentefritak for en periode. Statens Lånekasse er et eksempel på dette. Nedbetalingsordning og betalingsutsettelse er ofte forhandlinger som en gruer seg til. Vi hjelper deg med å få den beste løsningen for deg. Vi hjelper deg også gjennom papirmølla.

  • Sammen vurderer vi hva du klarer å betale
  • Vi kontakter kreditorer, og forhandler frem en nedbetalingsplan
  • Betalingslettelse gir deg romsligere økonomi

Gjeldsrådgiver

Våre gjeldsrådgivere kan hjelpe deg på veien til å få orden på dine gjeldsproblemer

Avbetalinger og renter utgjør en stor andel av budsjettet. Snøballen ruller, og pengeproblemene gir uro og søvnproblemer. En gjeldsrådgiver kan stoppe snøballen og hjelp deg med å minimere problemene. Vi kjenner godt til lovverket og dine rettigheter. Det er derfor både lurt og kostnadsbesparende å kontakte en gjeldsrådgiver. Grunnen til at du har kommet i gjeldsproblemer kan være mange, men vi vil ikke fokusere så mye på det. Som din gjeldsrådgiver er vi løsningsorienterte.

Hva skjer hos en gjeldsrådgiver?

En gjeldsrådgiver ser på muligheter for gjeldsforhandling.

En gjeldsrådgiver foretar en analyse av din økonomi. Dette innebærer en gjennomgang av din gjeld, inntekt og eventuelle inkassosaker. Sammen ser vi på hvilke tiltak som er realistiske å gjennomføre. Selve rådgivningen, går ut på veiledning, tips, lover og rettigheter. Vi forteller deg hva du bør gjøre, hvem du bør henvende deg til og hvilke søknadsskjema som eventuelt må fylles ut. Selve prosessen kan du gjøre selv.

Hvis du syntes dette virker tungt og uoverkommelig, hjelper vi deg med hele prosessen. Dette innbefatter alt fra å forhandle fram en gjeldsordning, til å følge opp nedbetalingplaner.

Når man har kommet frem til en gjeldsordning med kreditorene er det særdeles viktig at man holder sine løfter og forpliktelser. Dersom man ikke betaler i tide etter gjeldsordningens rammer, risikerer man at gjeldsordningen annulleres. Vi i Debito sørger for at du holder dine løfter til dine kreditorer, slik at du en dag er helt gjeldfri.

Kontakt oss for mer informasjon dersom du ønsker en økonomisk rådgiver vedrørende gjeldsproblemer.

En gjeldsrådgiver kan ta gjeldsforhandlingene med kreditorer.

Gjeldsrådgivning – muligheten for å komme under en offentlig gjeldsordning

Det kan være vanskelig å ta telefonen som kan lette tilværelsen. Vi kjenner bransjen, og vet hvem vi bør kontakte for forhandling. I tillegg til gjeldsrådgivning kan vi altså også være din gjeldsmegler. Et fortrinn er at det ofte blir det tatt seriøst at en tredjepart tar kontakt.

Vi har lang erfaring fra bank, finans, gjeldsmegling, inkasso og gjeldsrådgivning. Med oss som din gjeldsmegler, blir du godt kjent med dine rettigheter og muligheter.

Resultatet av en gjeldsrådgivning kan av og til være at en offentlig gjeldsordning er det mest realistiske. Gjeldsordningens formål er å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi.

En gjeldsrådgiver ser på din mulighet til å komme under denne gjeldsordningen, og hjelper deg med papirarbeidet.

Gjeldsproblemer

Bli kvitt dine gjeldsproblemer med profesjonell bistand

Det eneste som hjelper mot regninger er ironisk nok å ta et oppgjør med dem. Det er aldri enkelt å kontakte de man har skyldt penger lenge. Som gjeldsmegler har vi forståelse for at dette oppleves vanskelig. Det er også derfor vi ønsker å bistå deg med vår erfaring og kompetanse, slik at du en dag kommer deg vekk fra dine gjeldsproblemer.

Lev et bedre liv uten gjeldsproblemer

Gjeldsproblemer forsvinner ikke over natten

Vi i Debito har erfart det meste innen gjeldsproblemer, og vi bruker vår kompetanse til å hjelpe andre ut av tilsvarende gjeldsproblemer. Vi vet at det ofte er tøft nok og bare å innse at man må ta et oppgjør. Det er mange regler, og det er ofte nye ting du må sette deg inn i for å kunne ta de rette beslutningene. Det er i mange tilfeller enklere å løse gjeldsproblemer sammen med en profesjonell rådgiver og fagperson med årevis med erfaring, enn å måtte bekjempe gjeldsproblemer på egenhånd. Dialog med kreditorer er et ultimatum for å kunne løse alvorlige gjeldsproblemer, og det er her vår kompetanse og erfaring vil være til stor hjelp.

Vår rolle som gjeldsmegler er å finne en betalingsordning som passer kreditorene samtidig som du alltids vil ha igjen penger til livsopphold.

Når man har kommet frem til en gjeldsordning med kreditorene er det særdeles viktig at man holder sine løfter og forpliktelser. Dersom man ikke betaler i tide etter gjeldsordningens rammer, risikerer man at gjeldsordningen annulleres. Derfor kan man ikke gå i samme felle som mange gjør, nemlig å tro at man er i mål når gjeldsordningen innvilges. Sannheten er at det er da din nye hverdag begynner. Du blir kvitt dine gjeldsproblemer, men du må leve sparsommelig.  Vi i Debito sørger for at du holder dine løfter til dine kreditorer, slik at du en dag er helt gjeldfri. Vi forstår at du er i en ukjent situasjon og vi vet av erfaring hvor mørk hverdagen ser ut i slike perioder.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss i Debito dersom du har gjeldsproblemer. Hos oss er du hjertelig velkommen for en uforpliktende prat. Du vil komme i kontakt med en rådgiver med lang erfaring og som vet hvordan du kommer deg ut av gjeldsproblemene.

Debito 2018 - By Otero